Sözlükte "ikna" ne demek?

1. Bir konuda birinin inanmasını sağlama, bir şeye razı etme, inandırma, kandırmaikna

İkna kelimesinin ingilizcesi

n. persuasion, convincing, dissuasion, enticement, inducement
Köken: Arapça